Joga ako cesta k Bohu

Kto alebo čo je Boh ? Na túto otázku existuje nepreberné množstvo odpovedí. Každý človek chápe ideu Boha inak podľa stupňa rozvoja svojho vedomia. Človek si prispôsobuje Boha na svoj obraz. Materialisti majú sklon vidieť Boha ako hmotnú bytosť podobnú človeku nielen výzorom ale aj správaním. Idealisti si Boha predstavujú skôr ako nehmotnú energiu, ktorá napĺňa celý vesmír a má istú formu vedomia. Ja si Boha predstavujem ako ideál, ku ktorému sa človek môže priblížiť, ak sa snaží žiť cnostný život. Vo vesmíre existuje množstvo rôznych foriem vedomia a človek zďaleka nie je koruna tvorstva, za ktorú sa tak rád považuje. Pritom potenciál človeka je omnoho väčší, ako si väčšina z nás dokáže predstaviť. Keby sme dokázali tento potenciál realizovať, celá spoločnosť by vyzerala úplne ináč. Mnohé problémy, ktoré kvária našu civilizáciu, by postupne prestali existovať. Každá civilizácia je odrazom istej formy vedomia. Môžeme tento fakt ignorovať a snažiť sa globálne problémy riešiť čisto technokraticky, ako sa to v súčasnosti deje, ale nevyhnutne po čase zistíme, že sme dosiahli len čiastkové riešenie, ktoré je navyše len dočasné. Niektorí ľudia napríklad majú záľubu vo veciach, ktoré im nepatria a menšia časť z nich svoju záľubu premenila na živnosť. Tento problém si všimli iní ľudia a vymysleli rôzne riešenia. Týchto riešení je bezpočet a ja ich tu nejdem vymenúvať. Samotný problém sa ale tým nevyriešil. Kradnutie je staré ako ľudstvo samo a pokiaľ sa nezmení hodnotový rebríček priemerného človeka, bude existovať aj naďalej. Naša spoločnosť odmalička vtĺka deťom do hláv mantru, že ak budú bohatí budú aj šťastní. Deti tomu uveria a potom v dospelosti sa niektorí z nich dajú na krivé chodníčky. V realite je samozrejme problém zložitejší, pretože ak dôjde niekde k zlyhaniu, málokedy je za tým len jedna príčina. Je ale nepochybné, že pomerne veľa aj dospelých ľudí spomenutej mantre verí. Pritom je to podľa mňa len čiastočná pravda. Existujú bohatí ľudia, na ktorých si už po krátkej dobe všimnem, že nie sú šťastní. Na druhej strane sú mnohí ľudia, ktorí oplývajú skôr pokladmi ducha ako hmotnými majetkami a pritom z nich vyžaruje duševná rovnováha.

Ako dosiahnuť v živote šťastie ? Čo je esenciou šťastia ? Môžeme šťastie popísať nejakým vzorcom ? Na túto otázku hľadajú odpoveď mystici už tisíce rokov. Šťastie je samozrejme podmienené aj hmotnými podmienkami. Keď ale saturujeme základné životné potreby (strava, voda, vzduch, potreba bezpečia, priateľov atď.), ďalšie hmotné statky prispievajú k pocitu šťastia už len marginálne. Šťastie prýšti aj z nášho vnútra a duševnej rovnováhy. Pokiaľ máme vo svojej duši zmätok, nenapravia to žiadne majetky a peniaze. Jednou z ciest, ako dosiahnuť duševnú rovnováhu, je joga. Dnes žiaľ žije veľmi málo ľudí, ktorí chápu princípy, na ktorých je postavená, tak ako ich pred tisícročiami učili veľkí majstri. Vidím veľmi veľa ľudí dokonca aj učiteľov jogy, ktorí ju chápu len ako alternatívnu gymnastiku. Učebnice jogy zvyčajne nezabudnú zdôrazniť, že cvičenia treba robiť pomaly a sústredene. Mne samotnému ale trvalo pätnásť rokov, kým som prišiel na to, aké je toto pravidlo dôležité. To, že niekto opakuje dogmu ešte neznamená, že jej aj rozumie. Esenciu jogy spoznáte až vtedy, keď zotrváte v jednotlivých pozíciách nie päť sekúnd ale aspoň päť minút. Keď budete týmto spôsobom cvičiť každú jednu pozíciu (ktorá sa v joge nazýva ásana) a zopakujete každú jednu pozíciu stovky krát, začnete si všímať isté vzorce. Každá pozícia v joge iným spôsobom vplýva na nielen na vedomie človeka, ale aj na fyziologické parametre. Čo je ale kľúčové a čo je výsledkom môjho pätnásťročného hľadania je to, že účinok ásany závisí od pozície tela v priestore vzhľadom na svetové strany. Nie je jedno, či ste pri cvičení otočení na sever alebo na juh, účinok je vždy iný. Tento vplyv je natoľko výrazný, že si ho po nejakom čase všimnete i bez toho, že by ste objektívne merali fyziologické parametre (EEG, EKG, krvný tlak, pulz, …). Podľa mňa je dôsledkom pôsobenia elektromagnetického poľa (EMG) Zeme na človeka. Dokonca si myslím, že prirodzené EMG pole, ktoré nás obklopuje, je pre život a najmä dlhodobú vitalitu esenciálne. EMG poľe Zeme je podľa mňa pre zdravie človeka rovnako dôležité, ako strava či gény. Veda síce k tomuto poznatku ešte nedospela, ale príde čas, keď to pod váhou faktov bude nútená uznať. Tento vplyv sa nedá jednoducho popísať najmä preto, že vyžaduje nielen analytický, ale aj syntetický prístup, ktorý je modernej medicíne cudzí. Vplyv EMG poľa Zeme na človeka je komplexný, nespočíva v ovplyvnení len jedného parametra.

Myslím si, že pochopenie mechanizmu účinku EMG poľa môže priniesť nové terapeutické prístupy, ktoré budú orientované nielen na vyliečenie konkrétnej choroby, ale na dosiahnutie celkovej rovnováhy. Taktiež si myslím, že môžu vniesť viac svetla do otázky, čím sa ľaváci líšia od pravákov. Z genetických výskumov, ktoré sa uskutočnili za posledných 15 – 20 rokov totiž vyplynulo, že ľaváctvo sa nededí a nie je dôsledkom špecifickej sekvencie DNA. Korelácia ľaváctva a sekvencie DNA síce existuje, ale je pomerne slabá. Musí teda existovať iný faktor, ktorý spôsobí, že z niektorých detí sa vyvinú praváci a z iných ľaváci. Nejde len o čisto teoretickú otázku, pretože zo štatistických výskumov vyplýva, že ľaváci majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť niektorých ochorení. Napr. pri zápalovom ochorení čriev známom pod názvom Crohnova choroba je toto riziko až dvojnásobné ! Tento fakt pôsobí zvláštne ak si uvedomíme, že medzi ľavákmi a pravákmi neexistujú významné genetické rozdiely. Podľa mňa je rozdielna pravdepodobnosť dôsledkom odlišnej stavby buniek na mikroskopickej úrovni vďaka čomu EMG pole Zeme ináč ovplyvňuje pohyb iónov. Žiaľ nemám možnosť túto otázku preskúmať hlbšie, lebo jednak nemám medicínske vzdelanie a nemám ani čas a prostriedky na podobné výskumy. Možno sa toho chytia šikovní vedci na Slovensku, ktorí by takto mohli prispieť do svetovej vedy a posunúť naše poznanie zasa o kúsok vpred. Vzhľadom na svoje životné skúsenosti si myslím, že mnoho ľudí v súčasnej dobe podceňuje negatívne účinky elektromagnetického smogu, ktorý nás v každodennom živote obklopuje. Za posledných 20 rokov množstvo technických zariadení, ktoré vyžarujú do svojho okolia elektrické a magnetické polia enormne narástlo. Mala by sa venovať väčšia pozornosť možným negatívnym dopadom na zdravie populácie. Každodenne cestujem prostriedkami MHD a nie som nadšený z toho, že ma obklopujú stovky rôznych vysielačov. A ľudia vo svojej nevedomosti tento trend ešte podporujú, len aby ušetrili pár metrov kábla alebo pár minút svojho života. Len je škoda, že technologická vyspelosť nejde ruka v ruke s ušľachtilosťou ducha, že sa jeden druhému snažíme neustále škodiť. V druhých ľuďoch vidíme všetky ich zlé vlastnosti a prehliadame tie dobré. Pokiaľ sa toto nezmení, je len otázka času, kedy polarizácia spoločnosti prerastie do fyzického konfliktu. Vojna nikdy nevznikne “len tak”, vždy jej predchádza zmena nálad v spoločnosti. Želal by som si žiť v spoločnosti, kde by som ľubovoľnému občanovi mohol veriť tak ako svojmu bratovi. Keď sa nám toto podarí dosiahnuť, budeme sa môcť nazývať civilizovanou spoločnosťou.

Advertisements

Angelológia dejín z pohľadu vedy

Angelológia dejín z pohľadu vedy 1 (Úvod)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 2 (Výber nástrojov pre spektrálny analýzu)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 3 (Diskrétna Fourierova transformácia)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 4 (Lomb-Scarglov periodogram)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 5 (Lineárna regresná metóda – cosinor)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 6 (Čínski básnici)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 7 (Egyptskí králi)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 8 (Kontrola numerickej presnosti výpočtov)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 9 (Softvérové riešenie)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 10 (Záver)