Angelológia dejín z pohľadu vedy

Angelológia dejín z pohľadu vedy 1 (Úvod)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 2 (Výber nástrojov pre spektrálny analýzu)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 3 (Diskrétna Fourierova transformácia)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 4 (Lomb-Scarglov periodogram)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 5 (Lineárna regresná metóda – cosinor)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 6 (Čínski básnici)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 7 (Egyptskí králi)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 8 (Kontrola numerickej presnosti výpočtov)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 9 (Softvérové riešenie)

Angelológia dejín z pohľadu vedy 10 (Záver)

Advertisement